bezp豉tne og這szenia internetowe DODAJ OGΜSZENIE REGULAMIN KONTAKT

Bezp豉tne og這szenia internetowe


Regulamin korzystania z serwisu og這szeniowego La Bomba


1. Postanowienia og鏊ne

 1. Niniejszy regulamin okrela zasady dost瘼u i korzystania z us逝g, wiadczonych na stronach serwisu og這szeniowego La Bomba zwanego dalej Serwisem,
 2. Operatorem Serwisu jest firma Frey United Adam Barczy雟ki z siedzib ul. Chlebnia 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 3. Serwis udost瘼nia U篡tkownikom mo磧iwo bezp豉tnego zamieszczania og這sze w obr瑿ie zdefiniowanych z g鏎y kategorii Serwisu,
 4. Zamieszczenie og這szenia nie wymaga rejestracji, jest dost瘼ne dla wszystkich U篡tkownik闚.

2. Publikowane treci

 1. Wszystkie og這szenia przed publikacj przechodz weryfikacj przez administrator闚 Serwisu,
 2. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do publikowania materia堯w, kt鏎ych dystrybucji zabraniaj przepisy prawa oraz og鏊nie przyj皻e normy etyczne i obyczajowe,
 3. Obowi頊uje bezwzgl璠ny zakaz umieszczania treci wulgarnych, nieprzyzwoitych, zdj耩 i treci erotycznych i pornograficznych, uwa瘸nych za niemoralne, dyskryminuj鉍ych, uw豉czaj鉍ych lub b璠鉍ych w sprzecznoci z prawem,
 4. Zabrania si umieszczania w treci og這sze, reklamy serwis闚 konkurencyjnych poprzez podanie ich nazwy, opis闚, link闚, adres闚 internetowych itp,
 5. Zabronione jest umieszczanie og這sze w niew豉ciwych kategoriach,
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii og這szenia, kt鏎e zostanie umieszczone w niew豉ciwej kategorii,
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania korekty og這sze w celu dostosowania go do warunk闚 okrelonych przez niniejszy regulamin,
 8. Obowi頊uje zakaz umieszczania w kr鏒kim czasie przez tego samego u篡tkownika tego samego og這szenia wielokrotnie. Dotyczy to r闚nie wielokrotnie zamieszczanych og這sze r騜ni鉍ych si nieznacznie mi璠zy sob.

3. Ograniczenia

 1. Wszelkie dane kontaktowe U篡tkownik闚 Serwisu zamieszczane w og這szeniach mog by wykorzystywane jedynie w celu nawi頊ania kontaktu i przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z danych w jakikolwiek inny spos鏏, a szczeg鏊nie ich gromadzenie, przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione,
 2. U篡tkownicy Serwisu zobowi頊uj si nie wykorzystywa 瘸dnych informacji uzyskanych za porednictwem i na stronach Serwisu do cel闚 komercyjnych.

4. Odpowiedzialno

 1. U篡tkownik ponosi wy章czn odpowiedzialno prawn wynikaj鉍 lub zwi頊an z og這szeniem publikowanym na Serwisie,
 2. U篡tkownik akceptuje fakt, 瞠 nie ma prawa roci jakichkolwiek pretensji wynik造ch z wadliwego dzia豉nia Serwisu,
 3. Serwis nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialnoci za szkody powsta貫 w wyniku podania w treci og這sze przez U篡tkownik闚 nieprawdziwych czy niepe軟ych danych lub niew豉ciwego zachowania jednej ze stron transakcji, jak r闚nie za skutki realizacji transakcji, kt鏎e mog by zawarte na podstawie og這sze zamieszczonych w Serwisie,
 4. Serwis nie bierze udzia逝 w sporach powsta造ch mi璠zy U篡tkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotycz鉍e treci og這sze i zawartej lub niedosz貫j do skutku transakcji rozwi頊uj mi璠zy sob sami u篡tkownicy. Serwis nie anga簑je si r闚nie w jakiekolwiek czynnoci prawne zwi頊ane z rozwi頊ywaniem tego rodzaju spor闚.

5. Polityka prywatnoci i pliki cookies

 1. Serwis szanuje prywatno u篡tkownik闚 oraz dba ze szczeg鏊n starannoci o ochron ich danych,
 2. Serwis przetwarza dane zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pn. zm.),
 3. Podczas wizyty na Serwisie zbierane s automatycznie dane dotycz鉍e adresu IP oraz niekt鏎ych parametr闚 urz鉅zenia poprzez kt鏎e 章czy si z Serwisem. S逝蕨 one jedynie do tworzenia anonimowych statystyk, nie zbieraj 瘸dnych danych o samym u篡tkowniku,
 4. Serwis wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) wy章cznie w celu obs逝gi mechanizmu sesji, co jest niezb璠ne do prawid這wego dzia豉nia Serwisu,
 5. Dane zbierane podczas wprowadzania og這szenia b璠 wykorzystane wy章cznie do realizacji og這szenia i po wygani璚iu tego og這szenia zostan usuni皻e,
 6. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi璠zy u篡tkownikiem, a naszym serwisem b璠 wykorzystane wy章cznie w celu odpowiedzi na zapytania u篡tkownika.

6. Postanowienia uzupe軟iaj鉍e

 1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu lub obowi頊uj鉍ych przepis闚 prawa przez U篡tkownika, Serwis mo瞠 natychmiast usun寞 naruszaj鉍e regulamin materia造,
 2. U篡tkownik Serwisu ma mo磧iwo z這瞠nia reklamacji za pomoc wiadomoci e-mail,
 3. Serwis zobowi頊uje si rozpatrzy reklamacj U篡tkownika w ci鉚u 14 dni,
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika w ka盥ym czasie bez wczeniejszego poinformowania o tym U篡tkownik闚,
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wy章czania Serwisu w celu przeprowadzenia jego konserwacji oraz dodawania lub usuni璚ia niekt鏎ych us逝g, bez wczeniejszego powiadomienia U篡tkownik闚. Zastrzega sobie r闚nie prawo do wy章czenia czci jego zasob闚 lub ca趾owitego jego zamkni璚ia bez podania przyczyny,

Ostatnia aktualizacja powy窺zego regulaminu: 14 kwietnia 2014.


Ten serwis korzysta z plik闚 cookies zobacz szczeg馧y
comedy series   war movies   crime mystery   classic cars   Lea Thompson   gry amiga   Caroline in the City   funny videos   katalog firm   Fiskars   favorite places